HPFI-Rel

Forskellen på HPFI og RCD

HPFI og RCD relæer er to forskellige betegnelser for samme type elektrisk komponent, nemlig en fejlstrømsafbryder. Begge typer afbrydere har til formål at beskytte mennesker og dyr mod farlige strømstød ved at afbryde strømmen, hvis der opstår en fejlstrøm.

HPFI står for “Højt Prioritets Fejlstrømsafbryder med Isolering”, mens RCD står for “Residual Current Device” eller på dansk “Reststrømsafbryder”. HPFI relæer er en tidligere betegnelse for fejlstrømsafbrydere, der har en højere beskyttelse mod fejlstrømme end de tidligere RCD relæer.

En HPFI relæ har en ekstra isolering, som hjælper med at forhindre farlige situationer, hvor man kan blive udsat for farlige strømstød. Isoleringen i HPFI relæet hjælper med at reducere risikoen for at røre ved strømførende dele og jordforbindelse samtidigt. Dette kan også hjælpe med at reducere risikoen for brand og kortslutning.

RCD relæer er en mere moderne betegnelse for fejlstrømsafbrydere, og de kan have forskellige følsomheder og udløsningstider, alt efter behov. RCD relæer er også mere præcise i deres måling af strømstyrken, hvilket kan være en fordel i visse situationer.

I praksis er forskellen mellem HPFI og RCD relæer dog minimal, da de begge er designet til at beskytte mod farlige strømstød. Begge typer afbrydere opfylder de samme sikkerhedsstandarder og er godkendt til brug i Danmark. Det er derfor vigtigt at sørge for at have en fungerende fejlstrømsafbryder installeret i dit elektriske system, uanset om det er en HPFI eller RCD relæ.

Modtag dit
uforpligtende tilbud

El-service leveres i samarbejde med:

B.E. Installationer A/S

Hvorfor er det vigtigt med en afbryder i dit relæ?

Det er vigtigt at have en afbryder som HPFI eller RCD-relæ, fordi de hjælper med at beskytte mod farlige strømulykker. En fejlstrømsafbryder fungerer ved at overvåge den strøm, der flyder ind og ud af en elektrisk kreds. Hvis strømmen ikke er den samme, betyder det, at noget er galt i kredsen, og afbryderen vil hurtigt afbryde strømmen for at undgå farlige situationer. Afbryderen kan fx afbryde strømmen, hvis en person berører en elektrisk ledning, der er blevet beskadiget og derfor fører strøm væk fra den normale kreds. Dette kan resultere i elektrisk stød eller i værste fald dødsfald.

Således er en fejlstrømsafbryder, som HPFI eller RCD-relæ, et vigtigt element i enhver elektrisk installation. Det sikrer, at strømmen hurtigt afbrydes, hvis noget går galt, og dermed reducerer risikoen for alvorlige ulykker og skader på personer og ejendom. Elektricitet bør behandles med stor respekt, og det er vigtigt at have en vis stabilitet i el-installationerne, så de kan stoles på. Derfor er det essentielt at have en fejlstrømsafbryder, der vil hjælpe med ekstrabeskyttelse af mennesker eller dyr i tilfælde af en fejl.

elektriker viborg - el-installation eltavle
elektriker viborg - el-installatør eltavle

El-tjek af HPFI-relæ hos Elektriker Viborg

Elektricitet kan have fatale konsekvenser, hvis det ikke håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt, at el-installationer udføres af professionelle fagfolk. Et vigtigt element i enhver el-installation er en fejlstrømsafbryder, også kaldet et HPFI-relæ, en HPFI-afbryder eller et fejlstrømsrelæ. Dette relæ er uundværligt, når det kommer til sikkerhedsniveauet, da det beskytter mod livsfarlige og skadende stød fra defekte el-installationer, enheder eller apparater.

HPFI-relæet er samlingspunktet for alle ejendommens elkabler, og den strøm, der forlader relæet, skal være en tilsvarende mængde til den strøm, som relæet modtager. Hvis ikke, så er det tegn på, at strømmen løber udenom HPFI-relæet, og det skal derfor udskiftes.

Kontakt os

Hos Elektriker Viborg kan vores fagfolk hjælpe med at navigere rundt i de mange forskellige modeller af HPFI- eller RCD-relæer, så du får hænderne i et relæ med høj kvalitet. Kontakt os, hvis du har behov for hjælp til defekte el-installationer, enheder eller apparater, så vi kan sørge for, at dine el-installationer er sikre og stabile.

elektriker viborg - el-tjek

Modtag dit
uforpligtende tilbud

El-service leveres i samarbejde med:

B.E. Installationer A/S